Are you over 18?

Yes
No

People under 18 are not allowed to consume alcohol.

 
petit-verdot
Суво црвено вино-Овошно-Пикантно

Од €10,50 со данок

Слика на Бовин Александар Куве
Суво црвено вино- Полно - Овошно-Пикантно

Од €11,25 со данок

Слика на Бовин Дисан Барик
Суво црвено вино - интензивно - брилијантно

Од €17,95 со данок

Слика на Мерло Бовин
Суво црвено вино - овошно

Од €9,45 со данок

Слика на Bovin Venus
Dry red wine -Fruity - Intense

Од €9,90 со данок

Слика на Bovin Vranec
Dry red wine -Fruity - Intense

Од €9,45 со данок